Uitnodiging Herdenking Zusters Benedictinessen – 01/11/2020 – Ooigem

De Juliaan Claerhout-kring en de werkgroep Erfgoed van de gemeente Wielsbeke nodigen u van harte uit op de herdenking van de Zusters Benedictinessen op 1 november te Ooigem. Deze herdenking is het sluitstuk van een erfgoedproject rond het Frans klooster te Ooigem.

Programma :

  • 16u: officiële inhuldiging van het infobord op het A. Marinplein,  in aanwezigheid van Schepen van Cultuur, Mevr. Daisy Haydon en het Schepencollege  
  • 17u: korte plechtigheid met zegening van de nieuwe grafzerk door E.H. Guido Debonnet, aalmoezenier Zrs. Benedictinessen in Ledegem.

In het kader van REVEIL 2020 heeft de cultuurdienst het koor Laudate Laurentius, onder leiding van Lieve Lannoo, aangesproken om enkele passende sfeergezangen te brengen.

Na het officiële gedeelte op de begraafplaats kunnen geïnteresseerden een brochure bekomen over het leven van de Benedictinessen te Ooigem, voor deze gelegenheid samengesteld door de Juliaan Claerhout-kring.

Inschrijven is verplicht omwille van de corona-maatregelen. Gelieve naam & contactgegevens door te geven op administratie@ocmwwielsbeke.be of tel. 056/67.45.39.

Realisaties in het kader van dit erfgoedproject :

  • Sint-Brixiuskerk Ooigem:  tegen de arduinen gedenkplaat aan de kerkmuur komt een doorschijnende bescherming met de gegevens van overleden zusters, welke door de tijd heen onleesbaar geworden zijn.
  • August Marinplein Ooigem:  dubbelzijdig informatiepaneel over de periode van het Frans Klooster. Ook de originele ‘eerste steen’ van het vroegere pensionaat wordt opnieuw onder de aandacht gebracht.
  • Begraafplaats Ooigem: plaatsing van een arduinen gedenksteen ‘In Memoriam’ die verwijst naar de Zusters Benedictinessen.
  • Brochure over de Zrs. Benedictinessen te Ooigem (56 pag.). Alle info over deze brochure vind je hier.

Tot slot: een welgemeende dank aan alle medewerkers aan dit project, aan de mensen en instanties die ons hierbij gesteund hebben of ons veel mooi materiaal bezorgden om op te nemen in de brochure.