Provinciale heemdag 2022

Op zaterdag 11 juni organiseert de Juliaan Claerhout-kring i.s.m. de werkgroep Erfgoed, het André Demedtshuis en vzw Heemkunde West-Vlaanderen de Provinciale Heemdag 2022. Dit is een jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag voor leden van de West-Vlaamse heemkringen.

Het centrale thema van deze dag is “Het land van André Demedts

Ook andere geïnteresseerden willen we echter de kans geven om deel te nemen aan het programma in de voor- en/of namiddag

Voormiddag – OC Leieland – 10u

  • Verwelkoming door de voorzitter van de Juliaan Claerhout-kring
  • Lezing: André Demedts, leven en werk (Frans Destoop)
  • Intermezzo: Voorstelling André Demedts wandelroute
  • Lezing: Vlas als motor. Socio-economische geschiedenis van Zuid-West- Vlaanderen en Groot-Wielsbeke in het bijzonder (1850-2020) (Brecht Demasure)

Deelnameprijs: € 5

Namiddag – Keuze uit 3 boeiende centrumwandelingen met gids

 Start Inhoud
Sint-Baafs-Vijve14uWandeling, incl. bezoek aan het vlasbedrijf Declerck, het André Demedtshuis en de Sint-Bavokerk. (REEDS VOLZET)
Wielsbeke14uWandeling, incl. rondleiding in Bibox en lezing over de St.Laurentiuskerk
Ooigem14uLezing over het Frans klooster in de St.Brixiuskerk, gevolgd door de wandeling

Elke wandeling start stipt op het aangeduide uur aan de kerk en eindigt omstreeks 16u15. De focus ligt tijdens de wandeling op het lokale erfgoed. De lengte van elke wandeling varieert maar bedraagt max. 3,5 km. Gemakkelijk schoeisel is aan te raden, maar het ganse traject is verhard. Opgelet: het aantal deelnemers per wandeling is beperkt!

Deelnameprijs: € 5

Inschrijven

Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan het programma in de voormiddag of aan één van de wandelingen, gelieve je dan in te schrijven ten laatste tegen zaterdag 4 juni  via het online inschrijvingsformulier op http://tiny.cc/Heemdag2022.

Opgelet: je inschrijving is pas geldig na betaling van € 5 (voor- of namiddag) of € 10 (voor- én namiddag) op de rekening van de Juliaan Claerhout-kring BE18 7340 4293 7865, eveneens ten laatste tegen bovenvermelde uiterste inschrijvingsdatum.

Voor vragen of bijkomende inlichtingen kan je een email sturen naar info@juliaanclaerhoutkring.be