Overlijdens

Dit weekend hebben we het droevig nieuws vernomen dat twee mensen, die van bij de start nauw betrokken waren bij de Juliaan Claerhout-kring, overleden zijn. Lode Beck en Geert Eeckhout waren, elk op hun eigen manier, zeer actieve, gewaardeerde en bevlogen medewerkers. Beide personen hebben meer dan hun steentje bijgedragen in de positieve uitstraling van onze Wielsbeekse heemkring.

Lode was stichtend lid van onze vereniging en ook 25 jaar voorzitter. Geert kwam er ook al vroeg bij, heeft dan een tijdje afstand genomen, om dan opnieuw aan te sluiten. Vooral in de werkgroep Erfgoed was hij gedurende vele jaren heel gedreven.

We wensen ons intens medeleven te betuigen aan de families van Lode en Geert en wensen hen heel veel sterkte in deze moeilijke periode. Maar ongetwijfeld zullen zij, net als wij, warme herinneringen koesteren aan deze 2 bijzondere mensen.